PODROČJA DELA

 • splošno civilno pravo
 • obligacijsko, stvarno in dedno pravo
 • odškodninsko pravo
 • dolžniško upniška razmerja in izterjava dolgov
 • družinsko pravo in razmerja med zakonci
 • gospodarsko pogodbeno pravo
 • gospodarsko statusno pravo in pravo družb
 • pravo javnih naročil
 • investicije in gradbeništvo
 • delovno pravo in socialna varnost    
 • stečajno in poravnalno pravo    
 • pravdni in nepravdni postopki
 • upravno pravo in upravni postopki    


VRSTE STORITEV

 • pravno svetovanje
 • sestavljanje vseh vrst listin o pravnih poslih in razmerjih
 • izdelava listin za ustanavljanje, registracijo in prenehanje gospodarskih družb in drugih pravnih oseb
 • sestavljanje tožb in odškodninskih zahtevkov
 • zastopanje in zagovor strank pred sodišči, državnimi organi, delodajalci, zavarovalnicami in drugimi osebami
 • zastopanje strank v njihovih pravnih razmerjih 


MEDIACIJE

 • mediacije v vseh vrstah sporov